Řízení staveb

Investorovi nabízím pomoc v průběhu celého stavebního procesu. Ideální je se setkat již při výběru vhodného pozemku, kdy je čas doporučit vhodného architekta a návrh společně konzultovat z různých pohledů (uživatelský komfort, hospodárnost, tepelná pohoda, estetika, výběr materiálů).

Dále nabízím zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení i realizaci stavby.

Samotné řízení stavby může mít různou hloubku dle zvoleného způsobu výstavby. Je vždy individuální a záleží na osobní dohodě. Někdy stavebníkovi postačí pár rad a vše zvládne svépomocí, jinému nabídnu kompletní řízení stavby na klíč a vše potřebné obstarám.

Z pohledu legislativy se jedná o klientský stavební dozor, nebo zastupování investora. Dohled autorizovaného inženýra ČKAIT mám také zajištěn.